เอก อิสวรวาณิช
บริการซอฟแวร์การบริหารองค์กร
Tel. 092-441-6594
ไชยชนะ ศรีใหม่
จำหน่ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
Tel. 086-338-6823

กี้ รับทรัพย์
ออกแบผลิตภัณฑ์สำหรับ SME
Tel. 083-254-2288
อาจารย์ หัสชัยปกรณ์ ปานมา
Brand & Design Consultant
Tel. 063-241-9461
น.ส ณัชญ์ธยาน์ ไทยวงษ์
Accounting&Law Consultant
Tel. 089-966-4535
Biz Club