ที่อยู่
Biz Club Pathumthani เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 1, ถนนปทุมธานี-รังสิต, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี, 12000
โทร 02-567-0224  E-mail : admin@bcptmoc.com Facebook : @BizClubPathumthani     Line : @bcpt
Biz Club