เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้ตลาดสด เป็นตลาดน่าซื้อ ภายใต้แบรนด์ ป้าทุม มีตลาดในโครงการนำร่อง 20 ตลาด
เชิญเข้าร่วมอบรม การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาาตร์ GI ของจังหวัดปทุมธานี จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุม
   
   
Biz Club